به روز رسانی قوانین کار در آنتاریو در جهت حمایت از کارمندان دورکار

دولت آنتاریو در نظر دارد تا قوانین استخدامی را در جهت حمایت از کسانی که دورکاری می‌کنند، به روزرسانی کند.

طبق این قانون پیشنهادی، کسانی که دورکار هستند، باید مثل افرادی که به صورت حضوری کار می‌کنند، حداقل ۸ هفته قبل از اخراج، اخطاریه دریافت کنند و یا به آن‌ها غرامت پرداخت شود.

این تغییرات در راستای تساوی حقوق کارمندان صورت گرفته. یعنی افراد دورکار و افرادی که حضوری کار می‌کنند، باید در زمینه حقوق کارمندی با هم برابر باشند.

بر اساس قانون استانداردهای استخدام (ESA) در آنتاریو، در مواقع اخراج دسته جمعی، کارمندان حضوری باید بسته به مدت زمان خدمت خود، ۸، ۱۲ یا ۱۶ هفته قبل از اخراج، اخطاریه دریافت کنند. حالا قرار است برای کارمندان دورکار هم این قانون در نظر گرفته شود.

متاسفانه در اخراج‌های دسته جمعی، افراد دورکار بیشترین ضرر را می‌کنند، چون در قوانین فعلی آنتاریو، به رسمیت شناخته نمی‌شوند. اخراج دسته جمعی یعنی نصف یا بیشتر از ۵۰ درصد کارمندان یک شرکت در طی یک ماه اخراج شوند.

بنابراین، شرکت‌ها برای دور زدن قانون، بخشی از کارمندان خود را دورکار می‌کنند و فقط بخشی به صورت حضوری کار می‌کنند و بعد به راحتی و بدون ارسال اخطاریه یا پرداخت غرامت، آن ها را اخراج می کنند.

در صورت تصویب قانون جدید، شکاف بین کارمندان دورکار و کارمندانی که حضوری کار می‌کنند، برداشته می‌شود و شرکت‌ها باید تساوی را بین هر دو دسته رعایت کنند.