تغییر ساعت رسمی کانادا ۲ بامداد یکشنبه ۱۲ مارچ

ساعت رسمی کانادا امشب، در ساعت ۲ بامداد یکشنبه ۱۲ مارچ ۲۰۲۳، یک ساعت به جلو کشیده می شود.

گوشی های موبایل به صورت خودکار این تغییرات را اعمال می کنند، اما اگر ساعت آنالوگ دارید، یادتان باشد فردا یکشنبه، آن را یک ساعت به جلو بکشید.

لازم به ذکر است که در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۲۳ هم ساعت رسمی، یک ساعت عقب کشیده می‌شود.

یوکان و ساسکاچوان در کانادا از این قانون پیروی نمی کنند و در طول سال، ساعت رسمی در این مناطق جلو یا عقب کشیده نمی شود.