نظر شما درباره ورود بخش خصوصی به سیستم بهداشت و درمان کانادا چیست؟

گزارش ها حاکی از این است که نظر مردم کانادا درباره ورود بخش خصوصی به حوزه بهداشت و درمان متفاوت است.

یک نظرسنجی اخیر که توسط Angus Reid در کانادا انجام شده، نشان می دهد که ۳۹ درصد شرکت کنندگان مخالف ورود بخش خصوصی، به حوزه بهداشت و درمان هستند.

اما ۲۸ درصد شرکت کنندگان معتقدند که استفاده از پتانسیل های بخش خصوصی «ضروری و لازم» است.

در این میان ۳۳ درصد می گویند که نسبت به این موضوع کنجکاو هستند، ولی درباره آن تردید دارند. این دسته معتقدند که بخش خصوصی در بعضی شرایط می تواند کمک کند، اما در کل مشکلات بهداشت و درمان در بخش دولتی، مثل کمبود نیرو، باید حتما برطرف شود.

چندی پیش دولت استانی آنتاریو یک طرح جدید را معرفی کرد که طبق آن، بخشی از خدمات درمانی و عمل های ساده جراحی، مثل درمان آب مروارید، به بخش خصوصی سپرده می شود.

دولت تاکید کرده که مردم وقتی به این کلینیک های خصوصی مراجعه کرده و بیمه OHIP را ارائه می کنند، به رایگان درمان خواهند شد و بخش خصوصی هزینه های درمان را از دولت دریافت می کند.

مخالفان ورود بخش خصوصی به حوزه بهداشت و درمان می گویند که این کار در نهایت مردم را به جایی می رساند که مجبور می شوند برای خدمات درمانی پول بپردازند.

برای مثال، بخش خصوصی در کنار خدمات رایگانی که موظف است تحت پوشش بیمه ارائه دهد، یک سری خدمات پیشنهادی (بخوانید اجباری) هم به بیمار ارائه می کند و بابت آن ها پول دریافت می کند.

اما در مقابل، موافقان می گویند که این طرح فشار روی بیمارستان های دولتی را کمتر می کند و در نهایت خدمات درمانی با کیفیت بهتری ارائه می شود و از صف بیماران منتظر برای درمان، کاسته می شود.