درخواست شهردار «نایاگرا فالز» از دولت کانادا برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان

شهردار نایاگرا فالز در مورد کمبود اتاق خالی در هتل‌ها به خاطر اسکان پناهجویان در این شهر و همچنین محدودیت امکانات و خدمات شهری ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی دولت فدرال کانادا به این موضوع شده.

به گفته شهردار نایاگرا فالز، حدود ۱۶ هزار اتاق هتل در این شهر وجود دارد که نزدیک به ۲ هزارتای آن‌ها توسط دولت فدرال برای اسکان پناهجویان رزرو شده که از طریق گذرگاه مرزی Roxham وارد کبک شده اند.

دولت کبک به دلیل ورود تعداد زیاد پناهجویان و کمبود جا، اغلب پناهجویانی که از گذرگاه مرزی Roxham وارد این استان شده بودند را به استان‌های دیگر فرستاده. از تعداد ۵۵۵۷ پناهجوی وارد شده به آنتاریو، ۲۸۴۱ نفر به نایاگرا فالز فرستاده شده اند.

شهردار نایاگرا فالز تاکید کرده که این شهر به وظیفه خود در قبال پناهجویان و مهاجران عمل کرده و با کمک کلیساها و گروه‌های خدماتی، مثل بانک‌های مواد غذایی، تلاش کرده تا نیازهای آن‌ها را برطرف کند.

اما مسئله اینجاست که نایاگرا فالز به فصل گردشگری (حدودا اواخر ماه می) نزدیک می‌شود و باید خود را برای استقبال از گردشگران هم آماده کند. حالا با توجه به اینکه اتاق هتل‌ها توسط پناهجویان اشغال شده، چه باید کرد؟

این در حالی است که پاندمی کرونا، عملا اقتصاد نایاگرا فالز را که به شدت به گردشگری متکی است، ویران کرد و حالا شهرداری با پایان پاندمی روی جذب توریست و تقویت گردشگری حساب باز کرده.

شهردار نایاگرا فالز در رابطه با این موضوع با وزیر مهاجرت گفتگو کرده و در نظر دارد تا از دولت مبلغی به عنوان غرامت دریافت کند، زیرا مسئولیت پناهجویان با دولت فدرال است و باید برای آن هزینه کند.

حالا باید دید تا قبل از رسیدن فصل گردشگری دولت کانادا چه تصمیمی در این رابطه می‌گیرد.