آیا TikTok حریم خصوصی را حفظ می کند؟ دولت کانادا این موضوع را بررسی خواهد کرد

دولت فدرال کانادا با همکاری تعدادی از دولت های استانی در نظر دارد که اپلیکیشن چینی تیک تاک را از لحاظ حفظ حریم خصوصی زیر ذره بین ببرد.

کارشناسان می خواهند بررسی کنند که آیا اقدامات تیک تاک با قوانین حفظ حریم خصوصی کانادا مطابقت دارد و آیا تیک تاک به تعهدات خود در قبال اطلاعات شخصی کاربران پایبند است یا خیر.

در این راستا سخنگوی تیک تاک گفته که حریم خصوصی کاربران تیک تاک – به ویژه جوانان – اولویت اصلی آن ها است و این شرکت تلاش می کند تا با شفافیت، اعتماد کاربران را بیش از پیش جلب کند.

از آن جایی که اپلیکیشن تیک تاک متعلق به چین است، مسئولان نگران هستند تا دولت چین از اطلاعات کاربران کانادایی در راستای پیشبرد منافع خود استفاده کند.

با توجه به اینکه در حال حاضر تنش هایی میان دو کشور کانادا و چین وجود دارد، این اقدام کانادا برای بررسی پایبندی تیک تاک به قوانین حریم خصوصی می تواند آتش این اختلاف را تندتر کند.