سال قبل حدود ۱۲۵ هزار نفر در کانادا اقامت موقت خود را به اقامت دائم تبدیل کردند

گزارش جدید اداره مهاجرت کانادا نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲، وضعیت مهاجرتی حدود ۱۲۵ هزار نفر، از اقامت موقت به اقامت دائم (PR) تغییر کرده است.

این یعنی ۱۲۵ هزار نفر از کسانی که استادی پرمیت و ورک پرمیت (تحت برنامه‌های TFWP و IMP) داشته اند، حالا مقیم دائم کانادا هستند.

این عدد نسبت به سال ۲۰۲۱ کاهش پیدا کرده. در سال ۲۰۲۱ وضعیت مهاجرتی حدود ۱۹۱ هزار نفر، از اقامت موقت به اقامت دائم کانادا تبدیل شده بود.

طبق داده‌های اداره آمار کانادا، کسانی که اقامت موقت دارند کامیونیتی خود را بهتر شناخته‌اند و راحت‌تر وارد بازار کار می‌شوند.

این بدان معناست که قبل از درخواست اقامت دائم کانادا، مهارت‌ها و دانش زبان انگلیسی یا فرانسوی خود را ارتقا داده‌اند و می‌توانند موقعیت شغلی بهتری داشته باشند.