گزارش کمیسیون تحقیق و بررسی منتشر شد: تصمیم ترودو برای اعلام وضعیت اضطراری درست بود

تصمیم جاستین ترودو مبنی بر اعلام وضعیت اضطراری برای برخورد با تجمعات «کاروان آزادی» درست بوده.

کمیسیون تحقیق و بررسی امروز جمعه ۱۷ فوریه با انتشار نتایج تحقیقات خود، این موضوع را تایید کرده.

البته کمیسیون تاکید کرده که اگر عملکرد ضعیف پلیس در اجرای وظایفش نبود، کار به جایی کشیده نمی شد که اعتراضات قانونی مردم از کنترل خارج شود و دولت مجبور به استفاده از وضعیت اضطراری شود.

تجمع کاروان آزادی از اواخر ژانویه پارسال در اعتراض به مقررات واکسیناسیون اجباری کرونا آغاز شد و طی آن صدها کامیون و خودرو به مدت بیش از سه هفته در خیابان های اتاوا تجمع اعتراضی برگزار کردند و خیابان ها را مسدود کردند.

در نهایت جاستین ترودو برای اولین بار از قانون بسیار خاص «وضعیت اضطراری» استفاده کرد.

بعضی از منتقدان جاستین ترودو (از جمله بعضی از نخست وزیران دولت های استانی) معتقد بودند که برای متفرق کردن معترضان کاروان آزادی از خیابان ها و گذرگاه های مرزی، نیازی به اعلام وضعیت اضطراری نبود.

در این رابطه یک کمیسیون تحقیق و بررسی تشکیل شد تا ببیند آیا تصمیم ترودو به جا بوده یا نه.

در این تحقیقات صدها شاهد و آگاه درباره این موضوع، از جمله خود جاستین ترودو، برای شهادت دادن در مقابل کمیته حاضر شدند.

یکی از کسانی که حاضر نشد در پروسه تحقیق و بررسی این پرونده حاضر شود و شهادت دهد، داگ فورد، نخست وزیر آنتاریو بود.

حالا در گزارش کمیسیون تحقیق آمده که داگ فورد با این کار، در روند تحقیقات اختلال وارد کرده و همچنین در زمان برگزاری تجمعات کاروان آزادی، مردم اتاوا را تنها گذاشته و به موقع به این مشکل رسیدگی نکرده.