ایرانی‌ها در میان ۱۰ کشور جهان که سال قبل بیشترین مهاجرت را به کانادا داشته اند

در سال ۲۰۲۲ رکورد میزان مهاجرت به کانادا شکسته شده و اداره مهاجرت به بیش از ۴۳۷ هزار نفر اقامت دائم اعطا کرده.

کانادا فقط در سه سال بیش از ۴۰۰ هزار مقیم دائم پذیرش کرده که به ترتیب سال های ۱۹۱۳ و ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ هستند.

دولت کانادا در برنامه مهاجرتی جدید خود تصمیم گرفته هر سال – تا پایان سال ۲۰۲۵ – تعداد کسانی که اقامت دائم می گیرند را افزایش دهد.

طبق برنامه مهاجرتی جدید، هدف این است که در سال جاری برای حدود ۴۶۵ هزار نفر، در سال ۲۰۲۴ برای حدود ۴۸۵ هزار نفر و در سال ۲۰۲۵ برای حدود ۵۰۰ هزار نفر اقامت دائم (PR) صادر شود.

در سال ۲۰۲۲، هندی ها بیشترین کسانی بوده اند که اقامت دائم کانادا را دریافت کرده اند، یعنی بیش از ۱۱۸ هزار نفر.

چین در رده دوم قرار دارد و نزدیک به ۳۲ هزار نفر از این کشور توانسته اند اقامت دائم کانادا را در سال ۲۰۲۲ دریافت کنند. افغانستان هم در رده سوم قرار گرفته و نزدیک به ۲۴ هزار نفر از این کشور مقیم دائم کانادا شده اند.

ایرانی ها در این رده بندی هشتم هستند و بیش از ۱۱ هزار نفر در سال ۲۰۲۲ اقامت دائم کانادا را دریافت کرده اند.

فهرست ده کشوری که بیشترین مهاجرت را به کانادا داشته اند، به شرح زیر است:

1- India (118, 095 immigrants) – 27%
2- China (31,815 immigrants) – 7.2%
3- Afghanistan (23,735 immigrants) – 5.4%
4- Nigeria (22,085 immigrants) – 5.05%
5- Philippines (22,070 immigrants) – 5.04%
6- France (14,145 immigrants) – 3.2%
7- Pakistan (11,585 immigrants) – 2.6%
8- Iran (11,105 immigrants) – 2.5%
9- United States of America (10,400 immigrants) – 2.3%
10- Syria (8,500 immigrants) – 1.9%