از این پس هنگام سفر با اوبر در کانادا می توانید از ویژگی ضبط صدا استفاده کنید

شرکت اوبر در کانادا از یک ویژگی جدید رونمایی کرده که مسافران و راننده ها می توانند در حین سفر، اقدام به ضبط صدا کنند.

به گفته اوبر، این ویژگی نوامبر ۲۰۲۲ در کلگری آزمایش شده و الان هم به منظور افزایش ایمنی سفرها، به سراسر کانادا گسترش یافته.

با معرفی این ویژگی، مسافران و راننده ها می توانند با زدن یک دکمه، صدای تمام مکالمات و اتفاقاتی که در حین سفر می افتد را ضبط کنند.

اگر راننده اقدام به استفاده از این ویژگی بکند، قبل از سفر به مسافر اطلاع داده می شود.

فایل های ضبط شده رمزگذاری و قفل می شوند و نه مسافر، نه راننده و نه اوبر به آن ها دسترسی نخواهند داشت. مگر این که یک حادثه پیش بیاید. در آن صورت راننده یا مسافر می تواند مشکل را گزارش کند و فایل ضبط شده را هم پیوست کند.

پس از ارسال فایل ضبط شده، تیم امنیت اوبر قفل فایل را باز می کند و به موضوع رسیدگی می کند.