زیباترین غروب آفتاب در تورنتو را فردا چهارشنبه ۱۵ فوریه تماشا کنید

دوربین های خود را آماده کنید و فردا چهارشنبه ۱۵ فوریه به خیابان های داون تاون تورنتو بروید. چون که فردا می توانید تصاویر زیبایی از غروب آفتاب در تورنتو ثبت کنید.

فردا چهارشنبه پدیده Torontohenge اتفاق می افتد و آفتاب در راستای خیابان های شرقی-غربی تورنتو غروب می کند.

پدیده Torontohenge چهار بار در سال رخ می‌دهد که دو بار هنگام طلوع خورشید است و دو بار هم هنگام غروب.

هنگام وقوع این پدیده، خورشید از بین ساختمان‌های بلند داون تاون تورنتو و در انتهای خیابان دیده می شود و منظره خیره کننده‌ای به وجود می‌آورد.

خورشید این روزها حوالی ساعت ۵:۴۵ دقیقه در تورنتو غروب می کند. پس اگر می خواهید این پدیده را تماشا کنید و عکس بگیرید، بهتر است نیم ساعت قبل از غروب آفتاب در خیابان های شرقی – غربی تورنتو حاضر شوید.

البته این پدیده تا یک الی دو روز بعد هم قابل مشاهده است. چون که خورشید هنوز تقریبا در راستای خیابان های داون تاون تورنتو است.

بعضی از بهترین خیابان ها برای تماشا و یا عکسبرداری از پدیده Torontohenge این ها هستند:

King
Wellington
Adelaide
Richmond

چند تصویر زیبا از پدیده Torontohenge (سال های گذشته)‌ را در ادامه ببینید.