اعتراض زوج های ایرانی نسبت به تاخیرهای اداره مهاجرت کانادا

یک گروه متشکل از ۵۵ زوج ایرانی نامه ای به وزارت مهاجرت کانادا نوشته اند و خواستار ارائه پاسخ درباره چرایی تاخیرهای طولانی در پرونده مهاجرتی شان شده اند.

این زوج های ایرانی می گویند که تاخیرهای بی مورد اداره مهاجرت باعث شده که از همسرشان دور بیفتند.

بعضی از این زوج ها با CBC مصاحبه کرده اند و مشکلشان را مطرح کرده اند.

اداره مهاجرت کانادا تاکید می کند که مدت زمان رسیدگی به پرونده های اسپانسرشیپ همسر، حدود ۱۶ ماه است.

اما در این گروه از ایرانی ها، هستند کسانی که پرونده شان چند سال است به بن بست خورده و رسیدگی نمی شود.

آن ها می گویند که تاخیرهای غیر منطقی اداره مهاجرت کانادا باعث شده که برای مدت طولانی از همسرشان جدا بمانند.

بعضی از این افراد می گویند که با مشکلات مختلف مثل بیماری های روحی و روانی، نگرانی ها درباره قدرت باروری و حتی شبح سیاه طلاق بر سر زندگیشان مواجه هستند.

بعضی از این افراد مدعی شده اند که پس از اعتراضات ایران، حتی برایشان ممکن نیست که به کنار همسرشان برگردند و از بازگشت به ایران واهمه دارند.

این در حالی است که در بعضی موارد، اداره مهاجرت کانادا حتی درخواست ویزاهای موقت را هم بررسی نمی کند یا آن ها را رد می کند و مانع از این می شود که این زوج ها در کانادا کنار هم باشند.

این گروه ۱۱۰ نفره در ژانویه ۲۰۲۳ درباره وضعیتشان یک نامه به وزیر مهاجرت کانادا نوشته اند و خواستار ارائه پاسخ در این رابطه شده اند. اما ظاهرا نامه آن ها توسط وزیر نادیده گرفته شده.

در این رابطه CBC با دفتر وزیر مهاجرت کانادا تماس گرفته تا قضیه نامه را پیگیری کند، اما پاسخی نگرفته.

دفتر وزیر مهاجرت کانادا ضمن رد درخواست مصاحبه با CBC، در یک ایمیل تاکید کرده که در سال ۲۰۲۲، حدود ۹۰ درصد از پرونده های ایرانیان در حوزه اسپانسرشیپ همسر مورد تایید قرار گرفته.

در این نامه تاکید شده که گردهمایی اعضای خانواده یک رکن اساسی و اولویت اداره مهاجرت کانادا است و این اداره در تلاش است تا به سرعت به پروندهای اقامت دائم رسیدگی کند.