پیش بینی وضعیت نیمه دوم زمستان ۲۰۲۳: چقدر دیگر در کانادا برف خواهد بارید؟

فصل زمستان به نیمه رسیده و بسیاری از ساکنان تورنتو معتقدند که بارش برف امسال مثل گذشته نبود و هنوز منتظرند که برف بیشتری در تورنتو ببارد. اما شاید این انتظار به نتیجه نرسد.

در این رابطه The Weather Network گزارش جدیدی برای ادامه فصل زمستان ارائه داده است.

در این گزارش تخمین زده شده که چقدر از برف زمستانی پیش بینی شده برای امسال نازل شده و چه مقدار دیگر باقی مانده.

طبق این گزارش، ساکنان تورنتو و اتاوا پیک بارش برف امسال را پشت سر گذاشته اند. در کل تخمین زده می شود که آنتاریو بیش از ۶۰ درصد برف امسال را دریافت کرده و حدود ۳۸ درصد از میزان بارش برف در این استان باقی مانده.

از میزان بارش های برف امسال در سنت جانز و هلیفکس هم هر کدام به ترتیب ۴۳ و ۴۴ درصد باقی مانده.

برای کلگری در نیمه دوم زمستان، ۴۶ درصد و برای ادمونتون ۴۱ درصد دیگر برف می بارد.

احتمالا دو شهر ونکوور و ویکتوریا زودتر از سایر شهرها به استقبال بهار خواهند رفت و در ادامه زمستان، بارش برف چندانی ندارند. از برف زمستانی امسال ونکوور، حدود ۲۲ درصد باقی مانده و ویکتوریا هم ۲۶ درصد دیگر انتظار برف دارد.

البته، همانطور که می دانید، پیش بینی های وضعیت آب و هوا قطعی نیستند و تا پایان مارچ ممکن است همه چیز تغییر کند.