شورای شهر تورنتو به مجاز شدن مصرف نوشیدنی های الکلی در پارک ها رای نداد

اعضای شورای شهر تورنتو به اتفاق نظر رای دادند که بررسی مسئله مجاز شدن مصرف نوشیدنی های الکلی در پارک های تورنتو حداقل یک سال به تعویق بیفتد.

آقای Josh Matlow، به عنوان یکی از اعضای شورای شهر تورنتو این طرح را اخیرا به شورا ارائه کرده بود.

وی طرحی را پیشنهاد داده بود که در آن از ۳‍۱ می تا ۳۱ اکتبر به صورت آزمایشی به مردم اجازه داده شود تا از ساعت ۱۱ صبح تا ۹ شب در پارک ها و سواحلی که امکانات سرویس بهداشتی دارند، نوشیدنی های الکلی زیر ۱۵ درصد بنوشند.

اما اعضای شورای شهر تورنتو تصمیم گرفتند که رسیدگی به این مسئله را حداقل یک سال به تاخیر بیندازند.

سال های قبل هم بارها پیشنهادهایی برای تغییر قانون مصرف نوشیدنی های الکلی در پارک های تورنتو ارائه شده بود، اما در نهایت شورای شهر تورنتو به آن رای نداده بود.

مصرف نوشیدنی های الکلی در پارک ها در بعضی شهرهای کانادا مثل ونکوور، مونترال و کلگری مجاز است.

 

منبع: cbc