پنج مکان عالی در تورنتو برای تماشای طلوع خورشید

پدیده های زیبای زیادی در این دنیا وجود دارند که تماشای آن ها از نزدیک لذت وصف نشدنی دارد. طلوع خورشید هم یکی از این پدیده ها است.

تقریبا همه جا می توانید طلوع خورشید را ببینید، اما در بعضی جاها، این پدیده جادویی تر به نظر می رسد.

در این پست پنج مکان تورنتو را معرفی کرده ایم که تماشای طلوع خورشید از آن جا، صفای دیگری دارد و می توانید تصاویر دیدنی از این پدیده ثبت کنید.