سایت مزایده پلیس کانادا: خرید وسایل مصادره شده توسط پلیس

بعضی از وسایلی که پلیس از مجرمان می گیرد و مصادره می کند، پس از مدتی به حراج و مزایده گذاشته می شوند.

پلیس کانادا برای این منظور یک سایت دارد که با مراجعه به آن، می توانید وسایل مصادره شده را به صورت مزایده ای تهیه کنید.

در این سایت انواع وسیله ها به مزایده گذاشته می شوند، مثل انواع ابزار کار، دوچرخه، جواهرات، سکه های قدیمی و غیره.

بسیاری از این وسیله ها با قیمت مناسب به فروش می رسند.

برای مشاهده سایت مزایده پلیس کانادا به آدرس www.policeauctionscanada.com مراجعه کنید.

 

منبع: blogto