همین آخر هفته تورنتو و حومه احتمالا برفی است

پیش بینی های هواشناسی نشان می دهند که همین آخر هفته، اکثر مناطق استان آنتاریو از جمله تورنتو و حومه بارش برف خواهند داشت.

بارش برف در آنتاریو احتمالا از امروز جمعه آغاز می شود و در روزهای شنبه و یکشنبه هم ادامه پیدا می کند.

در مناطق برف خیز آنتاریو ممکن است تا ۲۰ سانتی متر برف ببارد. برای اتاوا بین ۵ تا ۱۰ سانتی متر برف پیش بینی شده.

اما در مناطق جنوب آنتاریو مثل تورنتو، بارش برف سنگین نخواهد بود و احتمالا آخر هفته در تورنتو بین ۲ تا ۵ سانتی متر برف روی زمین ببینیم.

 

منبع: blogto