۱٫۸ میلیون پرونده مهاجرت به کانادا در انتظار رسیدگی هستند

اداره مهاجرت کانادا نزدیک به ۱٫۸ میلیون پرونده مهاجرتی عقب افتاده دارد.

داده هایی که از اداره مهاجرت کانادا در اختیار سایت CIC News قرار گرفته، این موضوع را تایید می کند.

تعداد درخواست های مهاجرتی عقب افتاده تا اواخر اکتبر، به صورت زیر است (اعداد گرد شده اند):

درخواست های اقامت دائم – ۵۴۸ هزار عدد شامل پرونده های اقتصادی، خانوادگی، پناهندگی و بشر دوستانه.

درخواست های اقامت موقت – ۷۷۶ هزار عدد شامل پرونده های مجوز تحصیل (استادی پرمیت)، مجوز کار (ورک پرمیت)، ویزای اقامت موقت.

درخواست های شهروندی کانادا – ۴۶۸ هزار پرونده

سخنگوی اداره مهاجرت به CIC News گفته که محدودیت های مرزی و مسافرتی، ظرفیت عملیاتی محدود در خارج از کشور و ناتوانی متقاضیان در فراهم کردن مدارک مورد نیاز، از موانع رسیدگی به پرونده های مهاجرتی هستند.

وی گفته این مشکلات مانع از رسیدگی و نهایی کردن درخواست ها توسط اداره مهاجرت شده و از کنترل این اداره خارج است.

 

منبع: cicnews