نوبت دهی واکسیناسیون کودکان ۵ تا ۱۱ سال در آنتاریو از سه شنبه صبح آغاز می شود

مقامات بهداشت آنتاریو اعلام کرده اند که والدین از صبح سه شنبه ۲۳ نوامبر می توانند نوبت تزریق واکسن کرونای فایزر به کودکان ۵ تا ۱۱ سال رزرو کنند.

مقامات بهداشت گفته اند که احتمالا تزریق واکسن کرونا به کودکان ۵ تا ۱۱ سال از پنج شنبه ۲۵ نوامبر آغاز می شود.

کودکان هم مثل بزرگسالان، دو دوز واکسن کرونای فایزر به فاصله حداقل هشت هفته دریافت می کنند. این واکسن ها تفاوتی با واکسن بزرگسالان ندارند. فقط میزان دوز آن ها کمتر است.

برای این که کودکان واجد شرایط تزریق واکسن کرونای فایزر باشند، باید در سال ۲۰۱۶ متولد شده باشند.

رزرو تزریق واکسن کرونای فایزر به کودکان از طریق پرتال استان آنتاریو، سایت واحدهای بهداشت محلی و سایت داروخانه های منتخب انجام می شود.

آدرس سایت پرتال نوبت دهی استان آنتاریو به شرح زیر است:

منبع: ctvnews