بازدید رایگان از موزه ها و جاذبه های فرهنگی برای اعضای کتابخانه عمومی تورنتو

طرح بازدید رایگان از موزه ها و جاذبه های فرهنگی و هنری برای اعضای کتابخانه عمومی تورنتو دوباره اجرا می شود.

اجرای این طرح به دلیل شیوع کرونا متوقف شده بود. اما حالا دوباره اعضا می توانند با نشان دادن کارت کتابخانه، خانواده خود را به بازدید از موزه ها و جاذبه های فرهنگی و هنری تورنتو ببرند.

هر عضو کتابخانه می تواند در هفته به بازدید یکی از موزه ها برود. هر کدام از موزه ها محدودیت هایی را برای تعداد نفرات همراه قائل هستند. معمولا با نشان دادن کارت، دو نفر بزرگسال و دو نفر کودک می توانند از اکثر موزه ها بازدید کنند.

همچنین بعضی از موزه ها، کارت همه شعبه های کتابخانه را قبول می کنند، اما بعضی موزه ها فقط کارت و عضویت تعداد خاصی از شعبه های کتابخانه عمومی تورنتو را می پذیرند.

برای مشاهده فهرست موزه هایی که در این طرح هستند، بر روی تصاویر زیر کلیک کنید.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر:

منبع: ctvnews