داگ فورد: قطعا پاسپورت واکسن نخواهیم داشت آنتاریو به احتمال ۹۹ درصد دیگر لاک داون نمی شود

داگ فورد در واکنش به درخواست های اجرای طرح پاسپورت واکسن کرونا با قاطعیت گفته که این طرح در آنتاریو اجرا نخواهد شد.

در طرح پاسپورت واکسن، افراد برای دسترسی به برخی خدمات عمومی و بیزنس ها مثل رستوران ها باید مدرک تزریق واکسن نشان بدهند.

برخی بیزنس ها و همچنین شهردار تورنتو از مقامات آنتاریو خواسته بودند که طرح پاسپورت واکسن را اجرا کند.

در این رابطه داگ فورد گفته که آنتاریو طرح پاسپورت واکسن را اجرا نخواهد کرد و جامعه دو قطبی و شکافته نخواهد داشت.

وی در ادامه گفته: تنها چیزی که از مردم می توانم درخواست کنم، این است که بروند و واکسن تزریق کنند.

داگ فورد در رابطه با محدودیت های کرونایی هم گفته که به احتمال ۹۹ درصد، دیگر دستور لاک داون در آنتاریو صادر نمی کند. وی البته تاکید کرده که هیچ چیز در این همه گیری صد در صد نیست و به توصیه مقامات بهداشت عمل می کند.

 

منابع: cbcblogto