خانه‌ های خالی در تورنتو رسما از سال ۲۰۲۲ مشمول مالیات می شوند

شورای شهر تورنتو بالاخره به اجرای طرح مالیات خانه های خالی رای مثبت داد و این طرح قرار است از ۱ ژانویه ۲۰۲۲ اجرا بشود.

نرخ اینمالیات برابر است با ۱ درصد ارزش فعلی خانه. اولین مالیات هم از سال ۲۰۲۳ پرداخت می شود و در آن سال، وضعیت خالی بودن خانه را از ۱ ژانویه ۲۰۲۲ بررسی می کنند.

طبق این طرح اگر خانه ای بیش از شش ماه در سال قبل از پرداخت مالیات خالی بماند، شامل مالیات می شود.

مقامات شهر گفته اند که این قانون به منظور کسب درآمد برای شهر نیست. بلکه به عنوان یک عامل بازدارنده است تا صاحبخانه ها را از خالی نگه داشتن خانه ها منع کند و تعداد خانه ها را برای اجاره و فروش در بازار افزایش دهد.

مقامات شهر تورنتو گفته اند که دقیقا مشخص نیست که چه تعداد خانه خالی در شهر وجود دارد. اما تخمین می زنند که اجرای این طرح سالیانه ۵۵ تا ۶۶ میلیون دلار درآمد برای شهر تورنتو ایجاد خواهد کرد.

این درآمد برای ساخت مسکن با قیمت مناسب خرج خواهد شد.

 

منبع: globalnews