آنتاریو به دنبال کاهش فاصله زمانی تزریق دوز اول و دوم واکسن کرونا

در پی افزایش ظرفیت تامین واکسن کرونا در کانادا، مقامات بهداشت آنتاریو در نظر دارند که فاصله زمانی بین تزریق دوز اول و دوم واکسن را کاهش دهند.

مدت زمان استاندارد بین تزریق دو دوز واکسن فایزر سه هفته و مدرنا هم چهار هفته است. آسترازنکا هم توصیه کرده که دوز اول و دوم واکسن این شرکت با فاصله بین ۴ تا ۱۲ هفته تزریق شود.

اما در حال حاضر استان آنتاریو دوز دوم واکسن های کرونا را با فاصله ۴ ماه تزریق می کند تا تعداد نفرات بیشتری دوز اول واکسن را دریافت کنند.

مقامات بهداشت آنتاریو گفته اند که اگر این طرح اجرا بشود، با مردم تماس می گیرند و یک زمان جدید برای تزریق دوز دوم واکسن کرونا تعیین می کنند.

 

منبع: cp24