مدل های آماری نشان می دهند: استان آنتاریو به پیک موج سوم رسیده

مدل های آماری نشان می دهند که استان آنتاریو احتمالا به پیک موج سوم رسیده.

اما کارشناسان بهداشت آنتاریو با انتشار نمودارها و مدل های آماری جدید تاکید کرده اند که شرایط فعلی متزلزل است.

در چند روز اخیر آمار ابتلای روزانه به کرونا در استان آنتاریو، از مرز 4 هزار نفر پایین تر بوده که دلگرم کننده است. مدتی بود آمار ابتلای روزانه در آنتاریو بالای 4 هزار نفر رفته بود.

مقامات بهداشت گفته اند که مدل های آماری جدید امیدوار کننده هستند، اما نباید به هیچ وجه غفلت کرد.

آن ها گفته اند که اگر مقررات و محدودیت های کرونایی با دقت رعایت شوند و واکسیناسیون مردم با سرعت ادامه داشته باشد، آمار ابتلا کاهش پیدا می کند. برای مشاهده نمودار ورق بزنید.

 

منبع: ctvnews