نامه داگ فورد به دولت فدرال کانادا: تست کرونا را برای سفرهای داخلی الزامی کنید

داگ فورد در نامه ای از دولت فدرال کانادا خواسته تا تست کرونای PCR را برای مسافرت هوایی داخلی الزامی کند.

وی در این نامه نوشته که انتاریو مرز زمینی خود را با کبک و منیتوبا بسته. اما سفرهای هوایی به استان های کانادا همچنان ادامه دارد.

مرزهای هوایی در حوزه اختیارات دولت فدرال است و دولت های استانی امکان ایجاد محدودیت برای آن ها ندارند.

داگ فورد گفته برای کنترل شیوع کرونا، به ویژه گونه های جهش یافته آن، باید محدودیت های بیشتری برای مسافرت ها اعمال شود.

 

منبع: cp24