فنلاند خوشحال ترین کشور جهان کانادا در رده پانزده

گزارش سالانه خوشحالی در جهان منتشر شد و کانادا به رتبه ۱۵ شادترین مردم جهان سقوط کرد. در گزارش سال قبل، کانادا دهم بود.

گزارش خوشحالی در جهان با پرسش از مردم کشورهای مختلف تدوین می شود و سازمان ملل متحد هم در تهیه آن مشارکت دارد.

برای تهیه این گزارش به معیارهایی مثل حمایت اجتماعی، آزادی فردی، تولید ناخالص ملی و میزان فساد توجه می شود.

فنلاند برای چهارمین سال متوالی، به عنوان خوشحال ترین کشور دنیا انتخاب شده. ایران هم در این رده بندی رتبه ۷۷ را کسب کرده.

در رده بندی کلی (۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰)، فنلاند رتبه اول، کانادا رتبه ۱۴ و ایران رتبه ۱۱۸ را دارد.

برای مشاهده فهرست ده کشور شاد جهان، روی تصویر زیر کلیک کنید.

برای مشاهده گزارش کامل، به وبسایت زیر مراجعه کنید: