پرتال استان آنتاریو برای ثبت نام دریافت واکسن کرونا راه اندازی شد

از امروز دوشنبه ۱۵ مارس، پرتال یکپارچه ثبت نام دریافت واکسن کرونا در استان آنتاریو راه اندازی شد.

در حال حاضر همه کسانی که ۸۰ سال یا بالاتر هستند، می توانند از طریق این پرتال برای دریافت واکسن کرونا اقدام کنند.

علاوه بر این، افراد بین ۶۰ تا ۶۴ سال هم می توانند از طریق این پرتال، برای دریافت واکسن کرونای آکسفورد-آسترازنکا ثبت نام بکنند.

بقیه کسانی هم که واجد شرایط دریافت واکسن هستند (مثل کادر درمان، کارکنان خانه های سالمندان و…) می توانند برای ثبت نام به این پرتال مراجعه کنند.

آدرس پرتال استان آنتاریو به صورت زیر است: