ظرفیت جدید مراسم های عروسی و عزا در تورنتو

دولت آنتاریو اعلام کرده که از روز دوشنبه ۱۵ مارس، در مناطقی که در وضعیت خاکستری (لاک داون) هستند، محدودیت ظرفیت مراسم های مذهبی، عروسی و عزا در فضای باز حداکثر ۵۰ نفر خواهد بود.

این مراسم ها در فضای بسته با حداکثر ۱۵ درصد ظرفیت سالن برگزار می شود.

قبلا محدودیت ظرفیت مراسم تا ۱۰ نفر بود.

در حال حاضر تورنتو، پیل ریجن، سادبری و ثاندر بی در وضعیت خاکستری (لاک داون) قرار دارند.

محدودیت ظرفیت مراسم در دیگر وضعیت های کرونایی استان آنتاریو (قرمز، نارنجی، زرد و سبز) در فضای باز ۱۰۰ نفر و در فضای بسته حداکثر ۳۰ درصد ظرفیت سالن است.

(تصویر برای زمان قبل از کرونا است.)

 

منبع: ctvnews