بازار مسکن تورنتو و حومه در ماه فوریه میانگین قیمت مرز یک میلیون دلار را رد کرد

قیمت مسکن در تورنتو و حومه (GTA) در ماه فوریه ۲۰۲۱، برای اولین بار مرز ۱ میلیون دلار را رد کرد و به میانگین ۱ میلیون و ۴۵ هزار دلار رسید.

فوریه سال گذشته قیمت مسکن در منطقه GTA، میانگین ۹۱۰ هزار دلار بود.

فوریه امسال نزدیک به ۱۱ هزار معامله مسکن در تورنتو و حومه (GTA) ثبت شده. در حالی که فوریه سال گذشته (۲۰۲۰) حدود ۷۲۵۰ معامله ثبت شده بود.

تعداد معاملات ماه قبل حدود ۶۹۰۰ عدد و میانگین قیمت هم ۹۶۸ هزار بود.

برای مشاهده قیمت انواع مسکن در تورنتو و حومه روی تصاویر زیر کلیک کنید.