سال ۲۰۲۰ بدترین سال برای اقتصاد کانادا بود

داده های اداره آمار کانادا نشان می دهند که سال ۲۰۲۰ بدترین سال برای اقتصاد کانادا بوده.

در سال ۲۰۲۰، اقتصاد کانادا ۵٫۴ درصد کوچکتر شده. از زمانی که اداره آمار داده های اقتصادی را ثبت کرده، این بیشترین مقدار است.

شیوع کرونا و قرنطینه کشور در ماه مارس و آپریل و تعطیلی بیزنس ها، مهمترین دلیل ضربه اقتصادی به کانادا در سال ۲۰۲۰ بوده.

خبرگزاری سی بی سی اقتصاد کانادا را با آمریکا مقایسه کرده و نوشته که اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۰ حدود ۳٫۵ درصد کوچکتر شده.

کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند که وضعیت اقتصاد کانادا در سال ۲۰۲۱ بهتر بشود و در پی بازگشایی بیزنس ها، رشد اقتصادی اتفاق بیفتد.

 

منبع:‌ cbc