پرداخت کمک های اضطراری کرونا توسط دولت کانادا تمدید شد

جاستین ترودو اعلام کرده که مدت زمان دریافت مزایا و کمک های حمایتی مخصوص کرونا را افزایش داده.

وی با اعلام این موضوع گفته که بحران کرونا تمام نشده، حمایت ما هم از مردم تمام نشده.

تغییرات صورت گرفته به شرح زیر است:

◾️طرح CRB (افزایش از ۲۶ هفته به ۳۸ هفته)

این طرح در واقع همان جایگزین کمک های CERB است. این مزایا مخصوص افراد خود اشتغال و همچنین کارکنانی است که کرونا مستقیما روی کارشان تاثیر گذاشته و باعث بیکاری یا کاهش درآمدشان شده و واجد شرایط دریافت بیمه بیکاری هم نیستند.

در این طرح، دولت هر هفته ۵۰۰ دلار به مدت ۳۸ هفته پرداخت می کند. این ۳۸ هفته در بازه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰ تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱ است.

◾️طرح CRCB (افزایش از ۲۶ هفته به ۳۸ هفته)

این مزایا برای کسانی است که نمی توانند حداقل نصف هفته را کار بکنند، چون که از کودک زیر ۱۲ سال، اعضای خانواده یا فرد وابسته به خود نگه داری می کنند.

این طرح در صورتی پرداخت می شود که مدارس، آسایشگاه ها و مراکز نگه داری از کودکان (دی کر) تعطیل باشند، یا اینکه آن عضو خانواده بیمار باشد و در قرنطینه خانگی نیازمند مراقبت باشد. در این طرح هم هر هفته ۵۰۰ دلار به مدت ۳۸ هفته پرداخت خواهد شد.

◾️بیمه بیکاری EI (افزایش از ۲۶ هفته به ۵۰ هفته)

مدت زمانی که افراد می توانند بیمه بیکاری (EI) دریافت کنند، از ۲۶ هفته، به ۵۰ هفته افزایش پیدا کرده. البته این قانون برای اجرا باید توسط پارلمان تصویب شود.

◾️طرح CRSB (افزایش از ۲ هفته به ۴ هفته)

این طرح برای کارکنانی است که بیمار می شوند، یا مجبور می شوند به خاطر کرونا خود را قرنطینه خانگی کنند و نمی توانند حداقل نصف هفته را کار کنند. این کمک ها چهار بار و هر بار هم مبلغ ۵۰۰ دلار به ازای یک هفته پرداخت می شود.

برای ثبت نام در هر یک از این طرح ها، به سایت canada.ca مراجعه کنید.