اکانت CRA شما هم بسته شده؟ نگران نباشید، به زودی مشکل برطرف می شود

اگر اکانت CRA شما هم بسته شده و به آن دسترسی ندارید، نگران نباشید.

اداره مالیات کانادا گفته که اکانت عده ای را به منظور پیش گیری از سو استفاده های احتمالی بسته است.

اداره مالیات تاکید کرده که هیچ گونه حمله سایبری صورت نگرفته. فقط مشکوک است که اطلاعات برخی اکانت ها در اختیار افرادی به غیر از صاحبان آن ها قرار دارد. به همین دلیل این اکانت ها را از دسترس خارج کرده.

برخی شهروندان گزارش کرده اند که هنگام ورود به اکانت CRA خود، خطاهای ERR.021 و CER.019 دریافت می کنند.

اداره مالیات گفته که با صاحبان اصلی این اکانت ها تماس می گیرد تا بتوانند دوباره به اکانت خود دسترسی پیدا کنند.

اداره مالیات همچنین اعلام کرده که نیازی به تماس با آن ها نیست. مگر این که فردی بخواهد برای دریافت مزایای کرونا ثبت نام کند یا ثبت نام فعال برای مزایا داشته باشد.

در این صورت بهتر است با اداره مالیات تماس گرفته شود تا بازگشایی دوباره اکانت هرچه سریعتر صورت بپذیرد.

 

منبع: ctvnews