جریمه پارو نکردن برف از جلوی خانه ها در تورنتو چقدر است؟

تقریبا همه می دانند اما به بهانه بارش شدید برف یادآوری می کنیم که اگر پیاده روی خانه تان را در تورنتو برف روبی نکنید، تا ۵۷۰ دلار جریمه می شوید.

برخی از مناطق تورنتو توسط خودروهای مکانیزه شهرداری برف روبی می شوند. اما در مناطقی که شهرداری برف روبی نمی کند، خود مردم باید دست به کار شوند.

در سایت رسمی شهرداری تورنتو آمده که صاحبان کسب و کار و مردم عادی مسئول برف روبی پیاده رو، پله ها، رمپ و پارکینگ محوطه جلوی ملک خود، ظرف مدت ۱۲ ساعت پس از بارش برف هستند.

در صورت عدم برف روبی، طبق قانون تا ۵۷۰ دلار جریمه برای ملک خصوصی اعمال خواهد شد.

پلیس آنتاریو هم هشدار داده که اگر برف روی شیشه خودرو تمیز نشود، راننده تا ۱۱۰ دلار جریمه می شود.

 

منبع: dailyhive