حکم تخلیه مستاجران موقتا در آنتاریو اجرا نمی شود

دولت آنتاریو موقتا اجرای حکم تخلیه مستاجران را متوقف کرده.

این تصمیم در پی اعمال محدودیت های جدید در استان اتخاذ شده.

طبق اعلام دولت، کماکان به درخواست های حکم تخلیه رسیدگی می شود و صدور حکم هم انجام می شود. اما تا زمانی که استان در وضعیت اضطراری قرار دارد، هیچ حکمی توسط ماموران اجرا نمی شود.

دولت از مردم خواسته که اگر مشکلی برای پرداخت اجاره ندارد، آن را به موقع پرداخت کنند.