هشدار بهداشت کانادا درباره دستگاه های ضدعفونی با اشعه UV

بهداشت کانادا درباره دستگاه های ضدعفونی با اشعه فرابنفش (UV) هشدار داده و گفته که تاثیر اشعه فرابنفش در از بین بردن ویروس کرونا ثابت نشده.

در اطلاعیه بهداشت کانادا آمده برخی از شرکت ها ادعا می کنند که این دستگاه ویروس کرونا را نابود می کند. این ادعا صحیح نیست و ثابت نشده.

بهداشت کانادا هشدار داده که استفاده از این دستگاه ها، مخصوصا در خانه، به جای این که مفید باشد، ممکن است حتی خطرناک باشد و سلامت افراد را به خطر بیندازد.