فصل کریسمس در تورنتو رسما آغاز شده

وقتی درخت های کریسمس “ایتون سنتر” و “دیستلری دیستریکت” چراغانی شوند، یعنی فصل کریسمس در تورنتو رسما فرا رسیده!

هر ساله هزاران نفر برای تماشای مراسم رونمایی و چراغانی بلندترین درخت کریسمس کانادا به ایتون سنتر تورنتو می رفتند. اما امسال به دلیل شیوع کرونا چنین مراسمی امکان پذیر نیست.

کریسمس امسال در حالی از راه می رسد که از سال ۲۰۲۰ چیزی نفهمیدیم و بیشتر مواقع در خانه بودیم و دل خوش به خبرهای واکسن کرونا. به امید آن روزی که این بیماری هرچه زودتر ریشه کن شود.

درخت کریسمس ایتون سنتر از روز پنج شنبه ۱۹ نوامبر چراغانی خواهد شد. درخت کریسمس دیستلری دیستریکت هم چراغانی شده.