اولین برف پاییزی در آنتاریو به زمین نشست

با اینکه هوای تورنتو این روزها بارانی است، اما مردم برخی نقاط استان آنتاریو شاهد بارش اولین برف پاییزی بودند.

شهر Nipigon آنتاریو آخر هفته کاملا سفید پوش شد و حتی کار به بسته شدن بعضی جاده ها کشید.

دمای هوای تورنتو امروز حول ۹ درجه می چرخد، اما دمای هوای Nipigon تا منفی ۷ درجه سانتی گراد حس می شود.

شهر Nipigon یکی از شهرهای شمالی آنتاریو است و حدود ۱۴ ساعت با تورنتو فاصله دارد.