مردم کانادا مخالف واکسیناسیون اجباری کرونا

نظرسنجی اخیر نشان می دهد که اکثر مردم کانادا مخالف واکسیناسیون اجباری کرونا هستند.

در نظرسنجی های قبلی این موضوع برعکس بود و اغلب موافق واکسیناسیون اجباری بودند.

این نظرسنجی توسط انجمن مطالعات کانادایی با همکاری موسسه Leger انجام شده.

طبق نظرسنجی جدید، ۳۹ درصد کانادایی ها معتقدند که واکسیناسیون کرونا باید اجباری باشد. این میزان حدود ۱۸ درصد از نظرسنجی ماه جولای کاهش یافته.

در ادامه ۵۴ درصد از شرکت کنندگان هم گفته اند که واکسیناسیون کرونا باید اختیاری باشد. شش درصد از شرکت کنندگان هم گفته اند که نظری ندارند.

به گزارش گلوبال نیوز، دیگر نتایج این نظرسنجی که مسئولان را متعجب کرده، کاهش میزان افرادی است که حاضرند واکسن رایگان کرونا دریافت کنند.

در ماه جولای ۷۰ درصد از شرکت کنندگان گفته بودند که حاضرند واکسن رایگان کرونا دریافت کنند که در نظرسنجی اخیر به ۶۳ درصد کاهش یافته.

حدود ۱۷ درصد هم گفته اند که واکسن نمی زنند و ۲۰ درصد باقی مانده هم نظری ندارند.

 

منبع: globalnews