آغاز ثبت نام برخی از مزایای حمایتی جدید کانادا

طرح های ارائه شده دولت کانادا برای ادامه کمک های اضطراری به تصویب رسید و ثبت نام برخی از آن ها، از امروز دوشنبه ۵ اکتبر آغاز شده.

اما ثبت نام کدام طرح ها آغاز شده؟
.
◾️طرح CRCB

این مزایا برای کسانی است که نمی توانند حداقل نصف هفته را کار کنند، چون که از کودک زیر ۱۲ سال، اعضای خانواده یا فرد وابسته به خود نگه داری می کنند.

این طرح در صورتی پرداخت می شود که مدارس، آسایشگاه ها و مراکز نگه داری از کودکان (دی کر) تعطیل باشند، یا اینکه آن عضو خانواده بیمار باشد و در قرنطینه خانگی نیازمند مراقبت باشد. در این طرح هر هفته ۵۰۰ دلار به مدت ۲۶ هفته پرداخت خواهد شد.
.
◾️طرح CRSB

این طرح برای کارکنانی است که بیمار می شوند، یا مجبور می شوند به خاطر کرونا خود را قرنطینه خانگی کنند و نمی توانند حداقل نصف هفته را کار کنند. این کمک ها در طول یک سال، دوبار پرداخت خواهد شد و هر بار هم مبلغ ۵۰۰ دلار به ازای یک هفته خواهد بود.

کسانی که واجد شرایط دریافت مزایای این دو طرح هستند، هم اکنون می توانند از طریق اکانت CRA اقدام به ثبت نام کنند.