دود ناشی از آتش سوزی در آمریکا به شش استان کانادا رسیده

اگر امروز در تورنتو بوی دود حس می کنید و هوای شهر تا حدودی آلوده و تار است، دلیل آن آتش سوزی در کالیفرنیای آمریکا است.

این آتش سوزی به حدی وسیع است که دود ناشی از آن به شهرهایی مثل ونکوور، تورنتو، کلگری و حتی اتاوا هم رسیده.

در حال حاضر، دود این آتش سوزی هوای شش استان کانادا (آنتاریو، کبک، بریتیش کلمبیا، آلبرتا، ساسکاچوان و مانیتوبا) را تحت تاثیر قرار داده.

آلودگی هوا در برخی استان های کانادا در حد گرد و غبار است، اما در بعضی استان ها، مثل بریتیش کلمبیا، بسیار شدید است و سلامت مردم را به خطر انداخته.

شدت آلودگی ها در بریتیش کلمبیا به حدی است که ونکوور دیروز در صدر آلوده ترین شهرهای جهان قرار گرفت و هم اکنون دومین شهر آلوده جهان است.

از مردم شهرهای آلوده بریتیش کلمبیا خواسته شده تا فعالیت در هوای آزاد را محدود کنند و آب بنوشند.