بهترین مکان برای تماشای غروب تورنتو کجاست؟

غروب زیبای تورنتو را تقریبا از همه جای شهر می توان تماشا کرد.

اما اگر می خواهید یک منظره دلربا از غروب تورنتو ببینید، باید در انتخاب مکان دقت کنید.

نکته کلیدی در انتخاب این مکان، پیدا کردن نقطه ای رو به غرب است که جلوه های بصری زیبایی مثل دریاچه و خط افق در صحنه داشته باشد.

برای آشنایی با چند مکان زیبا برای تماشای غروب تورنتو، تصاویر زیر را ببینید.