فستیوال Mac And Cheese همین آخر هفته در نزدیکی تورنتو

اگر به ترکیب جادویی ماکارونی و پنیر علاقه دارید، فسیتوال Mac And Cheese را از دست ندهید.

این فستیوال drive-thru همین آخر هفته در “اسکاربورو تاون سنتر” برگزار می شود. شهردار تورنتو، جان توری هم به عنوان مهمان ویژه در این فستیوال شرکت خواهد کرد.

فودتراک های معروف تورنتو در این فستیوال شرکت می کنند و می توانید بیش از ۲۵ نوع مختلف “مک اند چیز” را امتحان کنید.

برای شرکت در فستیوال باید ماسک بزنید. ژل ضدعفونی هم در محل برگزاری فستیوال فراهم است.

فروشنده ها با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله اجتماعی، خوراکی مورد علاقه تان را تحویل می دهند. میزها هم با فاصله مناسب چیده شده اند و پس از هر بار استفاده ضدعفونی می شوند.

این فستیوال هزینه ورودی ندارد و در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۲ و ۱۳ سپتامبر از ساعت ۱۲ ظهر تا ۸ عصر برگزار می شود.

◼️Location:
Scarborough Town Centre
300 Borough Dr, Scarborough, M1P 4P5