فستیوال بستنی های خوشمزه در تورنتو همین آخر هفته

با اینکه تا مدت ها از فستیوال های رنگارنگ و پر شور تورنتو خبری نیست، اما فستیوال های کوچکی در گوشه و کنار شهر برگزار می شوند که می توانند حالمان را بهتر کنند.

برای مثال، همین آخر هفته می توانید به یک فستیوال بستنی drive-thru در اسکاربورو بروید. چند تا از بستنی فروشی های معروف تورنتو از جمله iHalo و Fugo در این فستیوال شرکت خواهند کرد.

برای شرکت در فستیوال باید ماسک بزنید. ژل ضدعفونی هم در محل برگزاری فستیوال فراهم است.

فروشنده ها با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله اجتماعی، بستنی مورد علاقه تان را تحویل می دهند. میزها هم با فاصله مناسب چیده شده اند و پس از هر بار استفاده ضدعفونی می شوند.

این فستیوال هزینه ورودی ندارد و در روزهای شنبه و یکشنبه (۱۵ و ۱۶ آگست) از ساعت ۱۲ ظهر تا ۸ شب برگزار خواهد شد.

در این فستیوال می توانید از فروشنده های زیر بستنی های خوشمزه بخرید:

◾️Eva’s Original Chimneys
◾️Fugo
◾️iHalo Krunch
◾️Pogo Waffles
◾️Tala
◾️6 Spice Rack
.
.
◼️Address:
Scarborough Town Centre
300 Borough Dr, Scarborough, M1P 4P5