اگر نمی توانید ماسک بزنید، قبل از پرواز گواهی پزشکی ارائه دهید

همانطور که اطلاع دارید، ماسک زدن هنگام سفرهای هوایی در کانادا از اواسط آپریل اجباری شده.

کودکان خردسال و کسانی که به دلایل پزشکی نمی توانند ماسک بزنند، از این قانون معاف هستند. اما چون برخی از این موضوع سو استفاده می کردند، دپارتمان حمل و نقل کانادا محدودیت جدیدی را اعلام کرده است.

از این پس کسانی که به دلایل پزشکی نمی توانند ماسک بزنند، باید یک گواهی پزشکی دال بر این موضوع ارائه کنند. هرکس که ماسک نزند و گواهی پزشکی نداشته باشد، اجازه پرواز نخواهد داشت.

به گزارش سی بی سی، این گواهی پزشکی باید شرایط زیر را داشته باشد:
.
◾️توسط پزشک صادر شده باشد.
◾️سربرگ رسمی داشته باشد.
◾️تاریخ داشته باشد.
◾️نام فرد به طور واضح درج شده باشد و ذکر شود که وی به دلیل شرایط پزشکی قادر به ماسک زدن نیست.

منبع: cbc