اجباری شدن تست کرونا برای مسافران هواپیمایی قطر از پنجشنبه ۱۳ آگست

اگر با شرکت هواپیمایی قطر از ایران به مقصد کانادا پرواز دارید، در جریان باشید که انجام آزمایش کرونا و ارائه گواهی RT-PCR از پنجشنبه ۱۳ آگست اجباری است.

شرکت هواپیمایی قطر در وبسایت خود از اجباری شدن آزمایش کرونا برای مسافرین برخی کشورها از جمله ایران خبر داده است.

این آزمایش باید کمتر از ۷۲ ساعت قبل از پرواز در آزمایشگاه های مورد تایید هواپیمایی قطر انجام شود و گواهی آن صادر شود.

کسانی که این گواهی را همراه خود نداشته باشند، امکان پرواز نخواهند داشت.

کودکان زیر ۱۲ سال در صورتی که همراه والدین خود باشند و نتیجه آزمایش والدین آن ها منفی باشد، از انجام این آزمایش معاف هستند.

آزمایشگاه های مورد تایید هواپیمایی قطر در تصویر زیر:

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.