سازه های گلی زیبا در محله بلور-یورکویل

اگر این روزها در محله بلور-یورکویل تورنتو قدم بزنید، انواع سازه های گلی زیبا را مشاهده خواهید کرد.

هدف نصب این سازه ها در مراکز تجاری و امکان، خوش آمد گویی به مردم پس از ماه ها تعطیلی به خاطر شیوع کرونا است.

این سازه ها با گل های رنگارنگ تزئین شده اند تا به شما انرژی بدهند. مجری سازه ها گروه Fleurs de Villes است.

اگر می خواهید این سازه ها را از نزدیک مشاهده کنید و عکس های یادگاری بگیرید، فقط تا روز یکشنبه ۹ آگست مهلت دارید.