در این سواحل تورنتو شنا نکنید

باکتری E. coli دوباره در برخی از سواحل تورنتو افزایش یافته و هشدار داده اند که شنا نکنید.

شهرداری تورنتو آب سواحل را از ماه ژوئن تا اوایل سپتامبر به طور مرتب آزمایش می کند و در صورتی که میزان باکتری ها بالای حد مجاز باشد، اداره بهداشت تورنتو هشدارهای لازم را صادر می کند.

اگر این آخر هفته قصد دارید به سواحل تورنتو بروید، از شنا کردن در سواحل زیر بپرهیزید:

◾️Marie Curtis Park East Beach
◾️Sunnyside Beach
◾️Hanlan’s Point Beach
◾️Kew Balmy Beach

در روزهای دیگر هم می توانید با مراجعه به اینجا، از سالم بودن آب سواحل تورنتو اطمینان حاصل کنید.