دستگاه های فروش ماسک در تورنتو

اخیرا دستگاه های فروش ماسک و ژل و دستکش در برخی نقاط تورنتو مستقر شده اند.

این دستگاه ها در نقاط مختلف تورنتو از جمله ایستگاه متروی اگلینتون و مرکز خرید یورکدیل رویت شده اند. شهروندان به راحتی می توانند از این دستگاه ها ماسک و ژل و دستکش تهیه کنند.

قیمت ژل ضدعفونی کننده در دستگاه مرکز یورکدیل نزدیک به ۱۰ دلار است. ماسک KN95 حدود ۲۳ دلار و بسته سه تایی ماسک جراحی ۶ دلار است.

یک عدد پک بهداشتی شامل سه عدد ماسک، شش عدد دستکش و یک عدد ژل هم ۲۰ دلار ارائه می شود.

برخی از مردم تورنتو معتقدند که این قیمت ها گران است و در شبکه های اجتماعی نسبت به آن انتقاد کرده اند. عده ای هم گفته اند که قرار نیست خریدهای عمده ماسک و ژل و دستکش از این دستگاه ها انجام شود.