آیا ویروس کرونا میان افراد تبعیض قائل است؟

مقامات بهداشت تورنتو بالاخره اطلاعات مربوط به نژاد و میزان درآمد بیماران مبتلا به کرونا را منتشر کردند.

طبق این آمار، رنگین پوستان تورنتو ۸۳ درصد موارد ابتلا را تشکیل داده اند. این در حالی است که رنگین پوستان حدود نصف جمعیت تورنتو هستند.

مدیر ارشد بهداشت تورنتو، دکتر De Villa با انتشار این آمار گفت که متاسفانه ویروس کرونا روی افرادی که از نابرابری امکانات بهداشتی رنج می برند، تاثیر بیشتری داشته.

طبق این آمار، بیشترین موارد ابتلا با ۲۱ درصد، در میان سیاه پوستان بوده. نژاد آسیای جنوبی و هندی با ۲۰ درصد در رده بعدی قرار دارد.

همچنین بیش از ۵۰ درصد افراد مبتلا به کرونا از خانواده های کم در آمد تورنتو بوده اند. این در حالی است که این خانواده های کم درآمد، حدود ۳۰ درصد جمعیت تورنتو را تشکیل می دهند.