ماسک زدن در فضاهای مشترک آپارتمان های تورنتو رسما اجباری شد

چند روز بود که زمزمه اجباری شدن ماسک در فضای مشترک (مشاعات) آپارتمان ها و کاندوهای تورنتو به گوش می رسید.

شهردار تورنتو، جان توری، از مدیران ساختمان ها خواسته بود تا ماسک را در فضاهای مشترک اجباری کنند. وی همچنین از شورای شهر خواسته بود تا به اجباری شدن ماسک رای بدهند.

بالاخره دیروز چهارشنبه ۲۹ جولای، شورای شهر تورنتو به اجباری شدن ماسک در فضای مشترک آپارتمان ها رای داد.

طبق این قانون، مالکان و مدیران آپارتمان های تورنتو ملزم هستند تا سیاست ماسک اجباری را در محیط های بسته ساختمان مثل لابی، آسانسور و اتاق لاندری اجرا کنند.

این قانون از چهارشنبه ۵ آگوست اجرایی خواهد شد.

 

منبع: cbc