ماجرای بسته های پستی مشکوک در کانادا

اخیرا بسته های مشکوکی به درب منازل مردم در شهرهای مختلف کانادا پست شده که داخل آن بذر گیاهان قرار دارد.

روی بسته پستی نام و آدرس فرد گیرنده به وضوح نوشته شده. همین موضوع باعث می شود تا فرد آن را باز کند و بررسی کند.

طبق گفته پلیس آنتاریو، این بسته ها ظاهرا از چین و تایوان ارسال شده اند. این بسته ها برای برخی شهروندان آمریکایی نیز پست شده است.

آژانس بازرسی مواد غذایی کانادا (CFIA) به مردم هشدار داده که این دانه ها را به هیچ وجه نکارند و به محض دریافت آن با آژانس تماس بگیرند.

کاشتن این دانه ها ممکن است منجر به رشد گونه های مهاجم شود یا حتی ممکن است ناقل آفت باشند.

از مردم خواسته شده که بسته را دور نیندازند و تا زمان تحویل به مامور نگه دارند. آژانس در حال بررسی این بسته های رمزآلود است.

اگر اخیرا بسته این چنینی دریافت کرده اید، از طریق این لینک با آژانس بازرسی مواد غذایی کانادا تماس بگیرید.

 

منبع: cbc